Algemeen

In dit privacy statement leggen we uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn. Wanneer je telefonisch of per chat contact opneemt met de Alles Oké? Supportlijn, verwerken we jouw persoonsgegevens. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten.  

De Alles Oké? Supportlijn is onderdeel van De Kindertelefoon. Waar Alles Oké? Supportlijn wordt genoemd, kan ook De Kindertelefoon gelezen worden.  

Uitgangspunten   

  1. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van onze taken. Persoonsgegevens die hiervoor niet nodig zijn, worden niet vastgelegd, of gewist.  

  2. Wij verwerken daarbij niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is en wij verwijderen zoveel mogelijk de gegevens waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden. Dit heet pseudonimiseren. Dat betekent dat het vrijwel onmogelijk is om aan de hand van de gegevens die wij vastleggen jouw identiteit te achterhalen.  

  3. Wij gebruiken geanonimiseerde sets gegevens voor maatschappelijk relevant onderzoek. Dat betekent dat we, voordat we gegevens beschikbaar stellen voor onderzoek, alle gegevens hebben verwijderd waarmee jouw identiteit achterhaald zou kunnen worden.  

  4. De Alles Oké? Supportlijn heeft een informatiebeveiligingsbeleid, om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. Dat betekent onder andere dat we veel beveiligingsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat jouw gegevens niet in handen komen van personen die hiertoe niet bevoegd zijn. Mocht er toch iets misgaan, dan zullen we dit, in lijn met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en als dat mogelijk is aan jou.   

  5. De Alles Oké? Supportlijn maakt gebruik van ICT-leveranciers voor de techniek. Wij zorgen ervoor dat deze leveranciers in principe geen toegang hebben tot jouw gegevens en met alle leveranciers hebben we verwerkersovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten gesloten.  

Jouw rechten 

Je hebt het recht om:  

  • Ons te vragen om jou te laten zien en/of aan jou over te dragen, de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd.  

  • Bezwaar te maken tegen het bewaren van deze gegevens en ons te vragen om deze gegevens te verwijderen.  

Deze rechten zijn niet absoluut. De Alles Oké? Supportlijn zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Deze termijn kan de Alles Oké? Supportlijn met twee maanden verlengen als jouw vraag heel moeilijk is of als we heel veel vragen krijgen. Wij zullen dit dan laten weten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Er is een verschil tussen de persoonsgegevens die we vastleggen als je met de Alles Oké? Supportlijn belt of chat. Hieronder geven we informatie over de behandeling van gegevens, specifiek van toepassing op ‘bellen’ en ‘chatten’.  

Bellen 

Als je met ons belt verwerken wij automatisch jouw telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij het tijdstip en de datum van het gesprek, jouw leeftijd en het gespreksonderwerp. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor om de kwaliteit en onze diensten te monitoren en te verbeteren.  

Telefoongesprekken worden niet opgenomen.  

Voor de vrijwilliger aan de telefoon is jouw telefoonnummer niet zichtbaar. Gesprekken met de Alles Oké? Supportlijn zijn 100% vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Op jouw telefoonrekening staat niet dat je met ons gebeld hebt en de vrijwilligers kunnen jouw telefoonnummer niet zien. Wel kunnen de vrijwilligers zien of en hoe vaak er met jouw telefoonnummer contact is opgenomen met de Alles Oké? Supportlijn.  

Vrijwilligers en werkbegeleiders van de Alles Oké? Supportlijn die vrijwilligers begeleiden, luisteren soms mee tijdens een gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering.  

Als je vrijwilligers uitscheldt of meerdere malen onze gespreksregels overtreedt, krijg je een Time Out. Na meerdere Time Outs kun je voor 3 maanden geblokkeerd worden door een daartoe bevoegd persoon van de Alles Oké? Supportlijn. Dit word je medegedeeld en als je weer met ons belt, krijg je een melding dat je bent geblokkeerd.  

Bewaartermijnen bellen 

Wij bewaren telefoonnummers in het telefoniesysteem voor 6 maanden, daarna worden deze gepseudonimiseerd. Gepseudonimiseerde gegevens zijn niet of vrijwel onmogelijk is herleidbaar naar personen.   

Chatten  

Als je met ons chat, verwerken wij automatisch het IP-adres waarmee jouw computer, tablet of telefoon, connectie heeft met het internet. De vrijwilliger die met jou chat kan dit IP-adres niet zien.  

Jouw contactgegevens zijn voor ons niet zichtbaar. Chatgesprekken met de Alles Oké? Supportlijn zijn 100% vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand doorvertellen wat jij ons vertelt. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Wel kan de vrijwilliger in het systeem zien of en hoe vaak je contact hebt opgenomen met de Alles Oké? Supportlijn.  

Tijdens het chatgesprek met de vrijwilliger van de Alles Oké? Supportlijn kan je informatie over jezelf of anderen geven, waardoor het misschien mogelijk is om jouw identiteit of andere personen te achterhalen. Bijvoorbeeld als je vertelt in welke buurt je woont, of van welke sportvereniging je lid bent. Vrijwilligers hebben de opdracht om deze informatie uit het chatgesprek te laten verwijderen.  

Bewaartermijnen chatten

Wij bewaren de inhoud van de chatgesprekken 3 maanden, daarna worden geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoek.

Indien je vragen hebt over dit privacy statement of als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je een mail sturen naar privacy@allesoke.nl onder vermelding van “privacy”.